ESHOP / KATEGÓRIE
Ponuka

BACTINYL AIR 750 ml, dezinfekcia vzduchu

-4%
Akcia
BACTINYL AIR 750 ml, dezinfekcia vzduchu

Cena:

18.60 EUR

Stará cena:

19.55 EUR

Dostupnosť:

Skladom

Kód:

DZ010

Hodnotenie:

❤️ Pridať do obľúbených

sprej 750 ml s rozprašovačom

ORAPI Europe, Francúzsko 

Dezinfekcia vzduchu Bactinyl AIR na báze stabilných kysličníkov, určená k dekontaminácií a dezinfekcií ovzdušia.

Dezinfekčný prostriedok je vhodný k použitiu v ordináciách a ošetrovňach, rizikových izbách MRSA, infekčných klinikách a podobne.

Môže sa používať aj, keď sú v miestnosti ľudia, nie je dráždivý.

Dezinfekčná účinnosť: BAKTERICÍDNY vrátane Escherichia coli a  MRSA, FUNGICÍDNY, VIRUCÍDNY vrátane HIV, poliovírusu, hepatitídy A, herpes vírusu a vírusu H1N1.

Nemá predpísaný žiadny výstražný symbol. Osviežuje ovzdušie citrónovou vôňou.

  • Dezinfekcia vzduchu môže byť účinná ochrana proti chrípkovej epidémií H1N1.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezinfekčný prostriedok BACTINYL AIR zahrňuje tieto riziká:

H225 Vysoko horľavá kvapalina.

H290 Môže spôsobiť koróziu na kovových predmetoch.

H302 Zdraviu škodilvá pri požití.

H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H400 Vysoko toxický pre vodné organizmy.

H410 Vysoko toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Minimálny odber 1 ks.

12 ks v kartóne.

Komentáre